Virtuellt kontor

Virtuellt kontor är en tjänst som bygger på terminalserver. Eftersom att data är lagrad på en av våra servrar innebär det att du kan arbeta från vilken dator du önskar - förutsatt att datorn är uppkopplad mot internet.