Följ

Guide för Itap på IOS

  1.  Gå till "inställningar" och skapa en gateway
   Gateway server: tsgateway.crossnet.net
  2. Logga in med användare: custumers\kortnamn (fråga support@crossnet.net om ni är osäkra)
  3. Spara
  4. Gå tillbaka och skapa en "bookmark"
  5. Ange er serveradress (fråga support@crossnet.net om ni är osäkra).
  6. Logga in med användare: custumers\kortnamn

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer