Följ

Kopiera filer till Virtuellt kontor

Det finns flera sätt att kopiera över filerna till det virtuella kontoret.

Manuell kopiering

Det enklaste sättet är att helt enkelt ”kopiera” över dem. Följ guiden nedan.

    1. Markera de filer du vill kopiera på din lokala dator, högerklicka och välj ”klipp ut”, om du vill flytta filen. Om du vill göra en kopia av filen, välj ”Kopiera”. Om du gör en kopia kommer du att få två versioner av filen, en på din lokala dator och en på det Virtuella Kontoret.

  1. Gå till det Virtuella Kontoret, och gå till den plats som du vill lägga filerna. Högerklicka igen och välj ”klistra in.

OBS! Om du inte kan klistra in filen så kan det bero på att du ej har mappat upp dina lokala diskar mot det Virtuella Kontoret och då kan inte filer kopieras mellan det Virtuella Kontoret och din dator. Läs om detta under avsnittet Skapa genväg till det Virtuella kontoret.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer