Mailutskick

Vår tjänst Mailutskick hjälper dig att göra större e-postutskick till kunder, medarbetare, vänner etc. Du kan göra utskicken i HTML, få leveransbesked om vilka som fått meddelandet, vilka som öppnat mm.