Följ

Redigera bild

Du kan antingen skapa ditt HTML-meddelande genom att importera koden från ett redan färdigdesignat utskick eller skapa det i Lyris editor. Oavsett hur du går tillväga klickar du på Mailings/New Mailing för att skapa ditt HTML-meddelande.

Redigera bild

  1. Markera den bild du vill redigera inställningarna för.  1. Klicka på bildsymbolen.  1. Ange en alternativ text om så önskas.
  2. Fyll i bredd och höjd om ni önskar göra bilden större eller mindre (ange antalet pixlar).
  3. Vid ”Kant” anger ni om ni vill att bilden ska ha en ram och hur många pixlar bred den i så fall ska vara. 1. Horisontal marginal är marginalen till vänster och höger angiven i antalet pixlar.
 2. Vertikal marginal är marginalen ovan och under angiven i antalet pixlar.
 3. Under ”Justering” anger du hur bilden ska förhålla sig till kringliggande text.   
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer