Streaming

Streaming är tekniken som används för att skicka ljud och bild via internet.