Följ

Kontoinställningar för IMAP-konton

Om du har tjänsten e-post (ej Promail/Office 365) är det följande inställningar du ska ha i din epost-klient

  • Inkommande mailserver (IMAP-server): mail1.crossnet.net
  • Användarnamn: din.epost@adress.se
  • Lösenord: ditt lösenord
  • Port: 143
  • Ingen kryptering

 

 Utgående mailserver (SMTP-server): smtp.crossnet.net

  • Användarnamn: din.epost@adress.se
  • Lösenord: ditt lösenord
  • SSL aktiverat (rekommenderas)
  • Port: 465 (för SSL)
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer