Följ

Återkalla eller ersätta ett meddelande som redan skickats

Återkalla eller ersätta ett meddelande som redan skickats

Du måste ha ett Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto för att kunna använda den här funktionen. De flesta hemkonton och privata konton använder inte Microsoft Exchange. Mer information om Microsoft Exchange-konton och hur du kontrollerar vilken version av Exchange ditt konto är anslutet till får du om du klickar på länkarna i avsnittet Se även.

Den som tagit emot det av e-postmeddelande som du vill återkalla måste också använda ett Exchange-konto. Du kan inte återkalla ett meddelande som skickats exempelvis till någons personliga e-postkonto hos en Internetleverantör (ISP) POP3.

E-post är ett snabbt sätt att kommunicera med arbetskamrater, planera möten och dela dokument, men ibland kanske du upptäcker att du glömt att bifoga en viss fil eller att skicka med information efter att du klickat på Skicka.

Återkalla och ersätta ett meddelande

Du kanske skickar ett e-postmeddelande till dina medarbetare, där du ber dem att se över årets försäljningssiffror, men så glömmer du att bifoga själva försäljningssiffrorna. Efter att du har skickat meddelandet får du massvis med e-postmeddelanden i din inkorg där det står "Vilka siffror?", "Jag fick inga siffror bifogade!" eller "Kan du skicka den bifogade filen igen?".

Hur kan du ångra ett sådant fel? Du kan återkalla det ursprungliga meddelandet och skicka det igen, men med filen bifogad. För alla de arbetskamrater som ännu inte hunnit öppna meddelandet, kan du ersätta det ursprungliga meddelandet med ett som innehåller bilagan.

Återkalla och ersätta ett meddelande

Gör så här:

 1. I Navigeringsfönstret i Mail klickar du på Skickat.

 2. Öppna det meddelande som du vill återkalla eller ersätta.

 3. Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder på fliken Meddelande och sedan på Återkalla detta meddelande.

  Fliken Åtgärder

  Jag ser inte kommandot Återkalla detta meddelande

  Om du inte ser kommandot Återkalla detta meddelande har du antagligen inte ett Exchange Server-konto, eller också använder du inte Microsoft Office Outlook 2007. Du måste ha båda för att använda funktionen för att återkalla meddelanden.

  Du kan se vilka typer av e-postkonton som finns i din Outlook-profil i dialogrutan Kontoinställningar i Outlook.

  1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  2. Kolumnen Typ på fliken E-post visar kontotypen för varje objekt.

   Skärmbild

 4. Klicka på Ta bort olästa exemplar och ersätta med ett nytt meddelande.

  OBS!  Om du skickar meddelandet till ett stort antal människor kanske du vill avmarkera kryssrutan Visa om återkallandet lyckades eller misslyckades för varje mottagare.

 5. Klicka på OK. Skriv sedan ett nytt meddelande och bifoga bilagan.

 6. Klicka på Skicka.

I ett annat scenario skickar du av misstag ett meddelande om att en fest för personalen ska hållas samma kväll. Men faktum är att festen inte ska äga rum förrän veckan därpå. I ett sådant fall vill du återkalla meddelandet, men inte ersätta det med ett nytt på en gång.

Återkalla ett meddelande

Gör så här:

 1. I Navigeringsfönstret i Mail klickar du på Skickat.

 2. Öppna det meddelande som du vill återkalla.

 3. Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder på fliken Meddelande och sedan på Återkalla detta meddelande.

  Fliken Åtgärder

  Jag ser inte kommandot Återkalla detta meddelande

  Om du inte ser kommandot Återkalla detta meddelande har du antagligen inte ett Exchange Server-konto, eller också använder du inte Microsoft Office Outlook 2007. Du måste ha båda för att använda funktionen för att återkalla meddelanden.

  Du kan se vilka typer av e-postkonton som finns i din Outlook-profil i dialogrutan Kontoinställningar i Outlook.

  1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  2. Kolumnen Typ på fliken E-post visar kontotypen för varje objekt.

   Skärmbild

 4. Klicka på Ta bort olästa exemplar av detta meddelande.

  OBS!  Om du skickar meddelandet till ett stort antal människor kanske du vill avmarkera kryssrutan Visa om återkallandet lyckades eller misslyckades för varje mottagare.

Dialogrutan Återkalla detta meddelande

1. Markera om du endast vill ta bort meddelandet eller om du vill ersätta det också.

2. Markera kryssrutan om du vill ha en bekräftelse på att meddelandet kunnat återkallas.

Kommer meddelandet att återkallas?

Hur bra det går att återkalla ett meddelande beror på mottagarens inställningar i Microsoft Outlook. I följande fyra scenarier beskrivs vad som händer i olika situationer, och ytterligare ett exempelscenario beskriver hur ett meddelande återkallas om det skickats till en gemensam mapp i Microsoft Exchange.

Åtgärd

Resultat

Du skickar ett e-postmeddelande till någon. Du återkallar det ursprungliga meddelandet och ersätter det med ett nytt.

På mottagarens dator, under Uppföljning, är kryssrutan Behandla förfrågningar och svar när de anländer markerad.

(Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på E-postalternativ och sedan påUppföljning för att visa denna inställning.)

Både det ursprungliga meddelandet och återkallelsemeddelandet hamnar i mottagarens Inkorg.

Anta att mottagaren inte har läst det ursprungliga meddelandet. Då tas det ursprungliga meddelandet bort och mottagaren informeras om att avsändaren har tagit bort meddelandet från postlådan.

OBS!  Om det ursprungliga meddelandet markeras som läst (visning i Läsfönstret är inte läsning i detta scenario) när det återkallade meddelandet behandlas, informeras mottagaren om att du, avsändaren, vill ta bort meddelandet, men meddelandet finns kvar i mottagarens Outlook-mapp.

Du skickar ett e-postmeddelande till någon. Du återkallar det ursprungliga meddelandet och ersätter det med ett nytt.

På mottagarens dator, under Uppföljning, är kryssrutan Behandla förfrågningar och svar när de anländer inte markerad.

(Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på E-postalternativ och sedan påUppföljning för att visa denna inställning.)

Både det ursprungliga meddelandet och återkallelsemeddelandet hamnar i mottagarens Inkorg.

Något av följande inträffar på mottagarens dator:

 • Om mottagaren öppnar återkallelsemeddelandet först, tas det ursprungliga meddelandet bort och mottagaren informeras om att avsändaren har tagit bort meddelandet från postlådan.

 • Om mottagaren först öppnar det ursprungliga meddelandet, misslyckas återkallelsemeddelandet och både det ursprungliga och det återkallelsemeddelandet kan läsas.

OBS!  Om det ursprungliga meddelandet markeras som läst (visning i Läsfönstret är inte läsning i detta scenario) när det återkallade meddelandet behandlas, informeras mottagaren om att du, avsändaren, vill ta bort meddelandet, men meddelandet finns kvar i mottagarens Outlook-mapp.

Du skickar ett e-postmeddelande till någon. Du återkallar det ursprungliga meddelandet och ersätter det med ett nytt.

På mottagarens dator flyttas det ursprungliga meddelandet, antingen med hjälp av en regel eller av mottagaren, till en annan mapp och återkallelsemeddelandet finns kvar i Inkorgen (eller flyttas till en annan mapp).

Så länge återkallelsemeddelandet och det ursprungliga meddelandet finns i olika mappar, tar mottagaren emot ett meddelande som anger att ett återkallelseförsök har misslyckats. Detta inträffar oavsett hur Outlook är konfigurerat och meddelandets lässtatus.

Både det ursprungliga meddelandet och det nya kan läsas av mottagaren.

OBS!  Om mottagaren läser det ursprungliga meddelandet och sedan markerar det som oläst, behandlas det som om det aldrig har lästs och kan då återkallas.

Du skickar ett e-postmeddelande till någon. Du återkallar det ursprungliga meddelandet och ersätter det med ett nytt.

På mottagarens dator flyttas båda meddelandena till samma mapp, antingen med hjälp av en regel eller av mottagaren. Då sker ungefär detsamma som när Outlook inte är konfigurerat att automatiskt behandla meddelanden.

Något av följande inträffar på mottagarens dator:

 • Om mottagaren öppnar återkallelsemeddelandet först, tas det ursprungliga meddelandet bort och mottagaren informeras om att avsändaren har tagit bort meddelandet från postlådan.

 • Om mottagaren först öppnar det ursprungliga meddelandet, misslyckas återkallelsemeddelandet och både det gamla och det nya meddelandet kan läsas.

OBS!  Om mottagaren läser det ursprungliga meddelandet och sedan markerar det som oläst, behandlas det som om det aldrig har lästs och det kan då återkallas.

Du skickar ett e-postmeddelande till en offentlig mapp. Du återkallar det ursprungliga meddelandet och ersätter det med ett nytt.

Något av följande inträffar:

 • Om mottagaren läser återkallelsemeddelandet som du har skapat och har läsbehörighet till alla objekt i den offentliga mappen, och inte har läst det ursprungliga meddelandet, lyckas återkallelsen och bara det nya meddelandet finns kvar. Du, det vill säga avsändaren, får ett meddelande om att återkallelsen har lyckats.

 • Om mottagaren redan har markerat det ursprungliga meddelandet som läst, informeras han eller hon om att återkallelsen har misslyckats och bara återkallelsemeddelandet tas bort.

Om en användare med andra behörigheter till den offentliga mappen öppnar återkallelsemeddelandet, misslyckas återkallelsen och användaren får ett meddelande om detta. Både det gamla och nya meddelandet finns kvar i den offentliga mappen.

OBS!  

 • Om mottagaren läser det ursprungliga meddelandet och sedan markerar det som oläst, behandlas det som om det aldrig har lästs och det kan då återkallas.

 • I den offentliga mappen är det läsarens behörighet, inte avsändarens, som avgör om återkallelsen lyckas eller inte.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer