Följ

Ändra skyddsnivå för skräppostfilter

Ändra skyddsnivå för skräppostfilter

Skräppostfiltret i Microsoft Outlook 2010 har utformats för att hålla oönskad e-post borta från Inkorgen. Filtret är aktiverat som standard och skyddsnivån är inställd på Låg, vilket är den inställning som fångar in den mest uppenbara skräpposten. Alla meddelanden som filtreras bort av skräppostfiltret flyttas som standard till mappenSkräppost. Du kan ändra dessa alternativ om du vill ha en annan skyddsnivå.

OBS!   Skräppostfiltret i Outlook skyddar mot mycket skräppost men det finns inget filter som kan fånga upp alla oönskade meddelanden.

Ändra skyddsnivån

 1. Från E-post går du till gruppen Ta bort på fliken Start och klickar på Skräppost. Klicka sedan påSkräppostalternativ.

   

 2. Markera önskad skyddsnivå på fliken Alternativ.

  • Ingen automatisk filtrering     Även om det automatiska skräppostfiltret stängs av med detta alternativ, fortsätter Outlook att analysera meddelanden med hjälp av domännamnen och e-postadresserna i listan Spärrade avsändare.

   OBS!   Om du vill att skräppostfiltret ska stängas av fullständigt i Outlook måste du även ta bort namnen från skräppostfilterlistorna.

  • Låg     Välj det här alternativet om du inte får mycket skräppost och vill filtrera bort bara den mest uppenbara skräpposten.

  • Hög     Markera det här alternativet om du får mycket skräppost men inte vill begränsa de meddelanden som visas till dem som kommer från avsändare i listan med betrodda avsändare. Du bör emellertidkontrollera de meddelanden som flyttas till mappen Skräppost med jämna mellanrum eftersom vissa meddelanden som inte är skräppost kan ha flyttats dit.

  • Endast listor över betrodda avsändare och mottagare     Markera det här alternativet om du får många e-postmeddelanden. E-post som inte kommer från någon på listan Betrodda avsändare eller som har skickats till en e-postlista som finns med i listan Betrodda mottagare behandlas som skräppost.

OBS!   Om du ändrar skyddsnivån påverkas bara de e-postkonton som levererar och sparar e-post på datorn. Dessa omfattar alla e-postkonton som använder en personlig mappfil (.pst), till exempel POP3-, IMAP och Microsoft Exchange-konton som har konfigurerats till att använda cachelagrat Exchange-läge, som använder en offlinemappfil (.ost).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer