Följ

Kontaktpersoner

För att redigera kontaktpersoner, klicka på "Kontaktpersoner" i vänstermenyn.

Där kan ni lägga till nya ("Add new") och redigera befintliga.

När ni redigerat klart, klicka på "Uppdatera" i högerkolumnen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer