Följ

Hur man CHMOD mappar med FileZilla

CHMOD är ett unix/linux kommando som används för att ändra rättigheter på filer eller mappar. Rättigheterna utrycks med ett tresiffrigt nummer där varje siffra dikterar rättigheterna för ägare, grupp eller alla respektive. Men du behöver egentligen inte veta detta för att kunna ändra rättigheter.

Att sätta rättigheterna på en fil eller mapp är mycket enkelt:

  1. Starta FileZilla och anslut till din webplats.

  2. När du är ansluten kan du gå till den mapp/fil du vill ändra rättigheterna på, För att öppna en mapp så dubbelklickar du på mappen.

  3. Högerklicka på filen eller mappen du vill ändra rättigheterna på. Nu kommer en meny att visas, välj här "File Permissions" från slutet av menyn.

  4. En ny popup ruta visas nu som heter "Change File Attributes".

  5. För att ändra rättigheterna kan du antingen direkt skriva in den 3 siffriga kombinationen du önskar eller kryss i/ur de rutor du önskar för att få rätt rättigheter. Ovan ser du ett numeriskt värde av 755, det betyder att bara servern har skrivrättigheter och övriga läs, för det mesta skall rättighten vara 755 men ibland för vissa konfigurations filer eller mappar bör värdet vara 644, vilket betyder att filen inte kan förändras eller skriven i.

  6. När du har valt de rättigheter du vill ha, kan du klicka på "OK".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer