Följ

Publicera din Kalender på Internet

Följ denna Guide för att publicera en kalender till Internet så att du kan delge din kalender utanför Promail.

  • Logga först in på Outlook Web App på https://promail.crossnet.net/owa med ditt användarnamn och lösenord.
  • Klicka på Kalender och välj sedan den kalender du vill dela till internet, högerklicka på den och välj "publicera den här kalender till Internet..."
    (Om du redan har publicerat så välj istället "Ändra publicerings inställningar)
  • Ange nu hur mycket Publiceringsinformation du vill dela och inom vilket tidsspan. Ange även om Åtkomsten skall vara Begränsad eller offentlig, Klicka sedan på "Starta Publicering"
  • Nu skapas 2 st länkar för dig, OBS, länkarna i webläsaren börjar på http://, detta är felaktigt, länkarna skall börja på https://, uppdatera detta innan du delar med dig av länken till de som skall få se din kalender.

    Det finns 2 typer av länkar, antingen prenumerations länken, som du kan t.ex. importera in i Outlook, din telefon, mail i mac eller liknande.
    Den andra länken använder du om du vill titta på kalendern i en valfri webläsare.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer