Följ

Stänga av Auto-Complete (namnförslagslistan)

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som visar förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Dessa förslag är möjliga matchningar från en lista med namn och e-postadresser från e-post Meddes som du har skickat.

Auto-Complete list

Som standard är den här funktionen aktiverad i Outlook. För att slå på eller av Komplettera automatiskt förslag Listans namn, gör följande:

  1. Klicka på Arkiv- fliken.
  2. Klicka på Alternativ .
  3. Klicka på Mail .
  4. Under Skicka meddelanden , markera eller avmarkera Använd listan Komplettera automatiskt att föreslå namn när du skriver i Till, Kopia och Hemlig kopia linjer kryssrutan.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer