Följ

Lägga till en Delad Mailbox genom Outlook 2011 för Mac

Viktigt: För att kunna accessa en delad mailbox, så måste er administratör gett er access till den delade mailboxen. Om den delade mailboxen just har skapats eller rättigheterna just sats, var god vänta åtminstonde två timmar innan du följer guiden nedan.

  • I Outlook 2011 för Mac, Välj Verktygs menyn och sedan Konton.
  • I fönstret som visas, markera ditt exchange konto, och klicka på Avancerat.

Outlook 2011 Accounts Edit

 • Klicka på Ombuds fliken. I sektionen som heter: Personer jag är ombud för, Klicka på Lägg till... knappen.

Outlook 2011 Delegate For Add

  1. Välj Användare fönstret visas. Skriv in namnet på den delade mailbox och tryck sedan på Sök. Välj sedan mailboxen du vill lägga till från listan som visas och tryck sedan OK

   I exemplet nedan, så lägger vi till mailboxen som heter shared:

Select User

  1. Klicka OK igen för att stänga konto fönstret. Efter en liten stund kommer nu den delade mailboxen att visas i listan på vänster sida.

Menu

 Skicka ett e-post meddelande

Du kan skicka och ta emot e-post från den delade mailboxen på samma sätt som din egen, dock, när du skapar ett helt nytt e-post meddelande, tänk på att välja rätt mailbox i Från: fältet

New Message

Ta bort den delade mailboxen

Om du vill ta bort den delade mailboxen från ditt konto

  1. Öppna Outlook 2011 för Mac och från Verktygs menyn, välj Konton.
  2. I fönstret som visas, välj ditt Exchange konto, och klicka sedan på Avancerat...

Outlook 2011 Accounts Edit

  1. Klicka på Ombuds fliken, I sektion kallad Konton jag är ombud för, välj den delade mailboxen och klicka på - (minus). Klicka på OK för att slutföra.

Removing Shared Mailbox

 1. Den delade mailboxen visas nu inte längre i vyn till vänster
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer