Följ

Ta bort en sparad inloggning i Autentiseringshanteraren

Om du får problem med att ditt Promail konto låser sig, så kan det vara att du har en felaktig sparad inloggningsinformation i din Autentiseringshanterare på din dator.

För att uppdatera inloggningsuppgifterna gör så här.

Gå till Kontrollpanelen > Autentiseringshantereren > Hantera Windows-Autentiseringsuppgifter

 

Leta reda på de som heter MS.Outlook: Ditt användarnamn och radera allihopa

Starta sedan om Outlook och logga in igen och välj att spara lösenordet.

Nu skall det nya lösenordet vara sparat i din dator.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer