Följ

Cloudportal Grunder

För att logga in på Cloudportal så surfar du till https://cloudportal.crossnet.net och loggar in med de uppgifter du har fått. Det är samma uppgifter som du har till t.ex. Promail eller Cloud Desktop, Se kontrollpanelen på www.crossnet.se om du saknar dem.

 

I Cloudportal, kommer du bara att se det du har tillgång till, Så en Återförsäljare ser mer än en Kundadministratör som ser mer än en användare.

 

Home

Home menyn - Välkomstmenyn för Cloudportal

 

Kund Menyn

Under Kund menyn, hanterar du dig själv som kund, och om du är ÅF även dina kunder.

Här kan du se vilka tjänster du har tillgång till, samt även göra inställningar på tjänsten på kundnivå.

 

 

 

Under Configuration > Branding, Kan du lägga en egen design på Cloudportal för dig och dina kunder

Configuration > Email Notification, Här kan du ställa in om du vill ha notifieringar om vissa saker händer i din organisation, T.ex. om en ny tjänst tilldelas en användare.

Configuration > Organizational Structure, Här kan du organisera upp din organisation och användare i olika Avdelningar eller Platser

Configuration > Security > User Groups, Här ställer du in vad dina användare eller kunder skall få göra i CloudPortal, OBS, blanda inte ihop denna med Användargrupper i AD

 

Under Customers > Customers så listas dina kunder
På varje kund, kan du se antalet användare och antal tjänster som kunden/du har tillgång till
Man kan "fälla ut" genom att klicka på den gröna pilen för att få mer instälningsmöjligheter

 

Under Tjänster så kan du tilldela vilka tjänster kunden har tillgång till

Klicka på Disable, för att inaktivera en kund helt

Deprovision, Genom att klicka på denna så tas alla tjänster för kunden bort

Delete, När alla tjänster för en kund är borttaget så kan man radera kunden

Edit Customer, Redigera kundinställningar såsom t.ex. Namn, Domäner m.fl. inställningar, Spara genom att klicka på "provision" knappen

Users, Lista alla kundens/dina användare

Provision, Provisionera om alla tjänster för kunden

 

 

Användare

Under Användare menyn så hanterar du dina användare och deras tjänster.

New User Startar guiden skapa ny användare, Fyll i alla uppgifter och klicka sedan på Provision för att utföra uppgiften

Bulk User Import, Från denna meny kan du massimportera dina användare från en excel fil, Du kan även härifrån exportera alla användare till en excel fil för att kunna redigera och sedan importera igen för att enkelt uppdatera användarinformation.

 

Multi User Selection, Här kan du markera flera användare för att t.ex. tilldela en tjänst till flera användare på en gång.

Filter Fields, Filtrera användarna om du har många användare

Advanced Search,  Sök dina användare, t.ex. användare vars lösenord är låst

 

På varje användare så kan man "Fälla ut" den gröna pilen för att kunna redigera användaren, Det finns även en kolumn för hur många tjänster varje användare har.

Services, Här kan du hantera vilka tjänster användaren har tillgång till

Disable, Inaktivera användaren

Delete,  Radera användaren

Deprovision, Ta bort alla tjänster som användaren har fått tilldelat.

Edit User,  Redigera användarinställningar

Impersonate, Logga in i cloudportal som om du vore denna användare.

Copy User, Kopiera användaren

Provision, Provisionera om användaren och dess tjänster

 

När man har klickat på Edit User, så kan man redigera användarinställningar, såsom UPN, vilket är inloggningsnamnet, Username är Kortnamnet för användaren.

Additional User Propertis, Här finns många inställningar du kan ställa in för användaren.

Password reset, Återställ lösenordet för användaren

Account Settings, Här kan du sätta kontoinställningar såsom t.ex. att låsa upp låsta konton, sätta datum när kontot inaktiveras, inaktivera kontot, och även sätta säkerhetsroll för användaren

Email Adresses, Hantera användarens alla e-post adresser

X500 Proxy Adresses, Om denna är påslagen på kundnivå, så kan du även hantera användarens X500 adress.

Provision, Glöm inte att klicka på provision för att spara ändringarna du gjorde.

 

 

Services/Tjänster

Här hanterar du inställningarna för dina tjänster

Group Management, Här kan du skapa Säkerhetsgrupper, och även hantera medlemmarna och gruppens inställningar.

Citrix, Hanterar dina citrix inställningar

Exchange, Hanterar Exhange inställningar, som kontakter, Distributions grupper, Resurs mailboxar m.m

 

 

Workflows

Om du har valt att man måste godkänna t.ex. att en användare skall få en tjänst tilldelad så hanterar du detta här.

 

Reports

Här kan du hämta ut rapporter om dina användare och tjänster

 

 

My Account

Här kan alla användare hantera sina egna inställningar i https://cloudportal.crossnet.net

Alla användare kan ställa in sina egna inställningar och tjänster via denna flik, De kan även få hjälp att automatiskt konfigurera sin Outlook.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer