Följ

Skapa mailalias

Ett mailalias i linux är en e-postadress som hänvisar vidare till en eller flera e-postadresser. Exempelvis kan mail skickade till adressen alla@erorganisation.se/com/nu, gå till samtliga personers e-postkonton i er organisation. 

  • Under "E-post", klicka på "Mailalias".
  • Fyll i namnet på det alias du vill skapa.
  • Fyll i den eller de e-postadresser som ska ingå.
  • Klicka på "Lägg till alias".

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer