Följ

Lägga till konto i Apple Mail

För att kunna använda sin ProMail-tjänst på en Mac kan man till exempel använda programmet Apple Mail, som följer med när man köper en dator från Apple. Ikonen till Apple mail ser ut som här till höger.

Med hjälp av den här guiden kommer du att kunna synkronisera e-post, kalender, kontakter och anteckningar till din Mac med Apple Mail

Vi rekommenderar att du i första hand använder Outlook och inte Mail.

1. Öppna programmet "Apple Mail"

2. Klicka på "Mail" i menyraden och välj alternativet "Inställningar" (eller snabbkommandot ⌘+,)

3. Klicka på knappen [+] längst ner till vänster


4. Fyll i ditt namn, din fullständiga e-postadress samt lösenordet till e-postkontot. Klicka på "Fortsätt".


5. Välj kontotyp (Exchange), en beskrivning för kontot (t ex ProMail), fyll i server för inkommande e-post (promail.crossnet.net), användarnamn (din fullständiga e-postadress) samt lösenord för e-postkontot. Här kan du också kryssa i om du önskar synkronisera kontakter och kalender med din dator. Klicka på "Fortsätt".


6. Du ser nu en sammanställning över din ifyllda information. Klicka på "Skapa". Klart!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer