Följ

Lägg till auto-/semestersvar

  1. Klicka på ”Inställningar”.
  2. Klicka på ”Autosvar”
  3. Ange ”Ämne” och ”Meddelande”
  4. Bocka för ”Aktivera autosvar” och klicka på ”Spara”.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer