Följ

Byta lösenord på standardmail

 Logga först in på din webmail (https://webmail.crossnet.net/)

  • Klicka på "Inställningar".
  • Klicka på fliken "Ändra lösenord".
  • Fyll i de angivna fälten.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

  • Avatar
    Diana Samuelsson

    Jag förstår inte hur jag får ett nytt lösenord. Hjälp mig!