Följ

Felmeddelande om quota

Detta händer när din e-postlåda inte kan ta mot e-post då den totala storleken på e-postlådan kommer att överskridas på servern. E-post som inte får plats skickas därför tillbaka till avsändaren som får meddelande om detta. När du har tömt brevlådan ber du avsändaren skicka brevet på nytt.

Att det blir snabbt blir fullt beror ofta på någon av tre följande alternativ:

1. Felinställt e-postprogram
Man kan ställa in i e-postprogrammet att en kopia på e-posten ska sparas på servern. Detta gör att det inom kort kommer att bli fullt. Denna inställning rekommenderar vi INTE att du använder såvida du inte helt säkert vet vad du vill uppnå. Gå in e-postprogrammet och plocka bort bocken för detta val och det ska börja fungera igen.

2. Användning av webbaserad e-post där allting lagras hos oss.
E-posten lagras hos oss på servern vilket gör att det lätt blir fullt. Se till att ofta rensa så att detta inte sker. Även e-post i andra mappar som skickat och utkast räknas så glöm inte dessa.

3. Någon skickar e-post som är större än tillåten max storlek.
Om du skickar e-post med 1 MB bifogad fil så kommer det fram i dubbla storleken. Så i praktiken kan en kund som har 10MB brevlåda max ta emot e-post på 5MB innan han måste tömma kontot. Större filer ska inte skickas via e-post utan det finns andra vägar för detta såsom FTP. Om du ofta får stora filer så kan du kontakta oss för att öka storleken på din brevlåda.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer