Följ

Ange information om er församling

 

  •  Gå till www.unity.se för att logga in
  • Efter att du loggat in, klicka på "Inställningar"
  • Under "Namn" ange, namnet på er kyrka
  • Under "URL" ange er församlings webbadress (http://www.erforsamling.se)
  • Under "Beskrivning", ange en kort (2-3 meningar) beskrivning av er församling
  • Under "Bild", ladda upp er församlings logga
  • Klicka på "Spara"

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer