Följ

Skapa ny undervisning

 

  •  Gå till www.unity.se för att logga in
  • Efter att du loggat in, är du inne på menyn "Skapa ny"
  • Fyll i "Ämne/Tema/Rubrik"
  • Ange det datum då undervisningen genomfördes
  • Ange en kort beskrivning av undervisningen
  • Ange talare
  • Ladda upp ljudfilen genom att klicka på "Browse" och välj aktuell fil
  • Klicka på "Skapa"

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer