Följ

Importera eller ändra i HTML-koden

Du kan antingen skapa ditt HTML-meddelande genom att importera koden från ett redan färdigdesignat utskick eller skapa det i Lyris editor. Oavsett hur du går tillväga klickar du på Mailings/New Mailing för att skapa ditt HTML-meddelande.

Importera eller ändra i HTML-koden

    1. Klicka på ”Källa”.    1. Klistra in färdig kod eller ändra i den befintliga.  1. Klicka på ”Källa” igen för att komma tillbaka till ursprungsläget.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer