Följ

Slå på/av konversationsvy

    1. Efter att du har loggat in i webbmailen klickar du på rullisten vid "Ordna efter Datum".    1. Välj sedan att antingen klicka i "Konversation" eller inte.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer