Följ

Synkronisera ProMail till din Androidtelefon

En androidtelefon kan se olika ut beroende på tillverkare och version av Android. Därför är denna guide bara en allmän guide för att visa hur det kan se ut att konfigurera Promail på en android telefon. Om denna guide skiljer sig från din androidtelefon så se guider från din telefontillverkare.

  1. Från appmenyn, tryck på Email.  1. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Klicka sedan på nästa.  1. Tryck på ”Exchangekonto”.  1. I domain\username, skriv in din e-postadress, alternativt CUSTUMERS\dittkortnamn.
   Skriv in ditt lösenord under "Lösenord". Exchangeservern är promail.crossnet.net.  1. Telefonen kommer nu att kontrollera att allt stämmer.  1. Om alla uppgifter var rätt, så kommer inställningsrutan upp och du kan ställa in hur du vill att din e-post skall hanteras.  1. Till slut så får du namge kontot och skriva in ett namn som skall synas när du skickar mail. Klicka på "klar" när du är färdig.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer