Följ

Öppna annans kontakter och kalender

Du kan snabbt komma åt en annan persons kalender, kontakter och uppgifter från navigeringsfönstret (navigeringsfönster: Kolumnen på vänster sida i Outlook-fönstret som innehåller olika fönster, till exempel Genvägar och E-post, och genvägarna eller mapparna i varje fönster. Klicka på en mapp om du vill se objekten i mappen.). När du för första gången tar fram en annan persons mapp läggs den delade mappen till i navigeringsfönstret så att du nästa gång kan välja den där.

Öppna en annan persons kalender

 1. Öppna Microsoft Outlook
 2. Gå till menyn "Arkiv"
 3. Välj "Öppna"
 4. Klicka på "Öppna en delad kalender" i "Kalendern"
 5. Klicka på "Namn" eller för att välja en persons namn från Adressboken
 6. Den nya kalendern visas sida vid sida med befintliga kalendrar i vyn

Öppna en annan persons kontakter

 1. Öppna Microsoft Outlook
 2. Gå till menyn "Arkiv"
 3. Välj "Öppna"
 4. Klicka på "Öppna delade kontakter" i "Kontakter"
  1. Klicka på "Namn" eller för att välja en persons namn från Adressboken
 5. Klicka på "OK"

Öppna en annan persons uppgifter

 1. Öppna Microsoft Outlook
 2. Gå till menyn "Arkiv"
 3. Välj "Öppna"
 4. Klicka på "Öppna delade uppgifter" i "Uppgifter".
 5. Klicka på "Namn" eller för att välja en persons namn från Adressboken

PS. Du kan endast öppna standardmappar för de olika objekten i Outlook. Om en person exempelvis har skapat en extra kalender kan du inte öppna denna utan endast standardkalendern.

Klicka här om du vill gå Microsofts kurs om att dela kontakter, kalendrar och konton

Share an Outlook calendar with other people

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer