Följ

Öppna annans e-postmapp

    1. Välj "Arkiv" > "Öppna" > "Annan användares mapp"

  1. Ange den användares mapp som du vill öppna och ange vilken mapptyp du vill öppna hos användaren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer