Följ

Öppna annans brevlåda i Outlook 2003

  1. Starta Microsoft Outlook
  2. Under E-postmappar, markera Postlåda.
  3. Högerklicka och välj "Egenskaper för Postlåda".


  1. Klicka på "Avancerat".




  1. Klicka på fliken "Avancerat" och sedan "Lägg till…"



  1. Skriv in namnet på Postlådan (användarens namn eller e-post adress) du vill Öppna. Tryck på OK.

 1. Klicka en gång på det gråa fältet där ditt Mailboxnamn står (se exempelbild nedan) Nu har "Postlådan – Nisse Testare" lagts till. Om du klickar på plus:et före postlådan så öppnas postlådan och du kan läsa e-posten som ligger i den postlådan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer