Följ

Dela ut kontakter och kalender

Du kan dela e-post, kalender, aktiviteter, anteckningar och journal med andra Outlook-användare som använder Microsoft Exchange Server i samma organisation.

Om du vill dela en annan mapp än Inkorgen, Kontakter, Kalender, Anteckningar eller Journal måste du bevilja behörighet för den aktuella mappen samt alla mappar ovanför den i mapphierarkin. Om du exempelvis vill ge en annan person tillgång till en mapp i Inkorgen i din postlåda måste du förutom till undermappen även bevilja behörighet till Postlåda och Inkorgen. Det kan tyckas att du då beviljar personen behörighet för fler mappar än vad du har tänkt men det är bara innehållet i undermappen i Inkorgen som görs tillgängligt.

Om du vill dela en e-postmapp klickar du på E-post i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret är kolumnen på vänster sida i Outlook-fönstret som innehåller olika fönster, till exempel Genvägar och E-post, och genvägarna eller mapparna i varje fönster. Klicka på en mapp om du vill se objekten i mappen.).

  1. Högerklicka på mappen du vill dela ut och klicka sedan på "Delning".
  2. Klicka på "Lägg till"
  3. Markera den person som du vill bevilja behörighet och klicka sedan på "Lägg till"
  4. Markera personens namn i listan
  5. Välj "Granskare som Behörighetsnivå"
  6. Obs! Om du vill att personen ska kunna ändra objekt markerar du "Redaktör"

Klicka här om du vill gå Microsofts kurs om att dela kontakter, kalendrar och konton

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer