Följ

Dela ut mailbox

  1. Öppna Outlook.
  2. Gå till "Verktyg" > "Alternativ".


  1. Klicka på Fliken ”Ombud” och sedan knappen ”Lägg Till”.


  1. Skriv in namnet på användaren som du vill ge behörighet. (1)
   Klicka sedan på ”sök”. (2)
   Lägg sedan till den uppsökta personen genom att markera användaren och välj ”Lägg till”. (3)


  1. Ge användaren de rättigheter som du vill att han skall ha för din mailbox.


  1. Klicka sedan på"OK", för att aktivera de rättigheter du har delat ut.


TIPS! Gå igenom kursen "Ombud: Ge andra behörighet till ditt konto", på Microsofts webbplats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer