Följ

Återskapa ett borttaget Outlookobjekt/brev

För att återskapa ett borttaget Outlook-objekt, gör något av följande:

Hämta ett objekt eller en mapp från mappen Borttaget

  1. Klicka på Mapplista (Mapplista: Visar vilka mappar som är tillgängliga i din postlåda. Klicka på plustecknet (+) bredvid mappen om du vill visa undermappar. Om mapplistan inte är synlig klickar du på Mapplista på Gå till-menyn.) på Gå till-menyn och sedan på Borttaget i navigeringsfönstret (navigeringsfönster: Kolumnen på vänster sida i Outlook-fönstret som innehåller olika fönster, till exempel Genvägar och E-post, och genvägarna eller mapparna i varje fönster. Klicka på en mapp om du vill se objekten i mappen.).
  2. Markera de Outlook-objekt som du vill återskapa.
  3. Högerklicka på markeringen och klicka sedan på Flytta till mapp på snabbmenyn.
  4. Klicka på den mapp i listan som du vill flytta objekt till

{Om du snabbt vill återskapa ett borttaget Outlook-objekt drar du Outlook-objektet från mappen Borttaget till en annan mapp.
Om du återskapar en borttagen uppgift som du hade tilldelat till en annan person och som du fick statusrapporter för, kommer du inte längre att få några statusrapporter.}

Återskapa borttagna objekt eller mappar som permanent har tagits bort

  1. Klicka på Mapplista (Mapplista: Visar vilka mappar som är tillgängliga i din postlåda. Klicka på plustecknet (+) bredvid mappen om du vill visa undermappar. Om mapplistan inte är synlig klickar du på Mapplista på Gå till-menyn.) på Gå till-menyn och sedan på Borttaget i navigeringsfönstret.
  2. Klicka på Återskapa borttagna objekt på Verktyg-menyn.
  3. Klicka på det objekt eller den mapp i listan som du vill hämta och klicka sedan på ikonen Återskapa markerade objekt. Objektet återskapas och sparas i mappen Borttaget.

{En del objekt eller mappar kanske inte går att återskapa eftersom den tid som borttagna objekt sparas på servern bestäms av administratören. För gemensamma mappar gäller utgångsdatumet före den tid som administratören har angett.
Om du framförallt arbetar offline måste du logga in på din postlåda på servern för att kunna hämta borttagna objekt.}

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer