Följ

Editera Globala adresslistor

För att kunna editera en global adresslista så måste du vara ägare av denna lista.

  1. I Outlook, håll ner Ctrl+Shift+B-knappen. Adressboken öppnas.
  2. När addressboken är öppnad, kontrollera att "Global adresslista" är markerad i fältet "Adressbok":
  3. I fältet "Sök", söker du efter listan du vill editera.
  4. När du har hittat listan du vill editera, öppna den genom att dubbelklicka på listan. Ett nytt fönster öppnas.

  1. Klicka på "Ändra medlemmar"-knappen, som bilden nedan visar.

  1. Du kan lägga till medlemmar i listan genom att klicka på "Lägg tilll"-knappen på höger sida av fönstret. Ett nytt fönster öppnas.

  1. Sök efter namnet på användaren du vill lägga till. Dubbelklicka på användaren så att namnet syns i fältet längst ner i fönstret, vid "Lägg till"-knappen. Klicka sedan på "OK".
  2. Repetera steg 6 och 7 tills du har lagt till alla som skall vara med I distributionslistan.

 1. När du gjort de ändringar du önskar, klicka på "OK" för att återgå till din addressboken. Du kan sedan stänga adressboken och fortsätta med det arbete som du höll på med.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer