Följ

Domännamn med svenska tecken

För att kunna använda ett IDN-domännamn, domän med svenska tecken, måste du uppgradera både webbläsare och e-postprogram. Under en övergångsperiod kan det förkomma vissa problem med att få  IDN-domännamn att fungera fullt ut. Om du vill att din webbläsare skall förstå svenska tecken så måste du installera en plug-in, du hittar den på denna länk.


Plugin-programmet i Nav-Outlook är kompatibelt med Windows 98, NT, 2000, XP och ME och körs i Outlook 2000 eller Outlook 2002. För tillfället stöder det inte Outlook 2003. Kunder som saknar svenskt tangentbord kommer ha svårighet att nå sidor med svenska tecken. Vet du att du kommer ha många besökare som använder utländska tangentbord så rekommenderar via att du registrerar ditt domännamn även utan svenska tecken.

Verktyg och hjälpmedel för IDN-namn

De flesta webbläsare har redan idag stöd för IDN-namn. På denna länk kan du läsa mer om vad som krävs för att din webbläsare skall kunna hantera IDN-namn

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer