Följ

Ansluta till MSSQL i ASP

_______________________________________
Set oDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oDB.Open "Driver={SQL Server};Server=databasserver;"_
"Database=databas;Uid=användarnamn;"_
"Pwd=lösenord;"
________________________________________

Understrukna värden ska bytas ut mot de uppgifter som gäller för just ditt konto. Vilka uppgifter som ska användas finner du i Crossnets kontrollpanel, inloggning på www.crossnet.net.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer