Följ

Ansluta till MYSQL i PHP

Här är ett exempel på hur du kan ansluta till MySQL-databas med hjälp av mysql_connect.

________________________________________

$databas_server = "databasserver";
$databas_user = "användarnamn";
$databas_password = "lösenord";
$databas_database = "databas";
$connect = mysql_connect($databas_server, $databas_user, $databas_password);

mysql_select_db($databas_database, $connect);
________________________________________

 

Det som är understruket ska bytas ut mot de uppgifter som gäller för just ditt konto. Vilka uppgifter som ska användas hittar du i Crossnets kontrollpanel på www.crossnet.net.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer