Följ

Lägg till e-postkonto

  1. Under "E-post", klicka på "Lägg till konto".
  2. Fyll i användarnamn, lösenord och fullständigt namnet på personen som e-postkontot tillhör.
  3. Klicka på "Lägg till konto".

 

För att lösenorden ska vara så säkra som möjligt, ska de helst innehålla både stora och små bokstäver samt siffror. Lösenorden ska bestå av minst sex tecken, men vi rekommenderar åtta eller fler.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer