Följ

wowza Live med lastbalansering

Denna guide är för er som använder vår flashserver, för att strömma era event live till fler än ca 500 samtidiga tittare.

Programvara

För att sända live rekommenderar vi Adobe Flash Media Encoder, som finns tillgänglig gratis.
http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder

Vi rekommenderar encoder h264, med inställningen basline 3.0 eller lägre (för bra kompatibilitet med mobiltelefoner).
Ljudet kör man med fördel som mp3, vilket iom iOS 5 även fungerar på iPhone.

Användare som kan skicka strömmen till servern:
[kundnamn]
[lösenord]

FMS URL:  rtmp://cdn-flash.crossnet.net/[kundnamn]source
Stream: live1 (valfritt)

Länkar för mediaspelare

iPhone, Android 4.1-> , Quicktime och JW-Player 5 (HLS)
http://cdn-flash.crossnet.net:1935/redirect/[kundnamn]edge/mp4:live1/playlist.m3u8

Android (t ex Samsung och HTC), samt spelare som VLC (RTSP)
rtsp://cdn-flash.crossnet.net/redirect/[kundnamn]edge/mp4:live1

Flashspelare, t ex JW-Player (Flash)
rtmp://cdn-flash.crossnet.net/redirect/[kundnamn]edge/mp4:live1
On demand

 

Exempel på HTML5 spelare (HLS), JW Player ->

För att för att kunna publicera en och samma spelare och länk som fungerar till i stort sett alla enheter (även android, 4.1 och framåt!),rekommenderar vi JW Player 6 (FREE).

För att HLS Adaptive Bitrate (Där du sänder flera kvalitéer och enheten själv plockar bästa möjliga kvalitet) ska fungera rekomenderar vi JW Player 5 PREMIUM eller nyare. Kontakta oss för frågor kring detta och hjälp med smil-fil, (vi kan även erbjuda omkodning på streamingservern)!

Exempelkod:
JW Player webbsite: http://www.jwplayer.com/pricing/
<html>
<head>
<script src="http://jwpsrv.com/library/mittJSScriptsID.js"></script>
</head>
<body>
<div id='playerXHJuHCOBcKBd'></div>
<script type='text/javascript'>

 jwplayer('playerXHJuHCOBcKBd').setup({
 playlist: [{
  image: "https://www.longtailvideo.com/content/images/jw-player/lWMJeVvV-876.jpg",
  sources: [{
        file: 'http://cdn-flash.crossnet.net:1935/[kundnamn]live/live1/playlist.m3u8'
  },{
       file: 'rtmp://cdn-flash.crossnet.net/[ kundnamn]live/live1'
  }]
 }],

  width: '800',
  height: '450',
  aspectratio: '16:9',
  fallback: 'true',
 androidhls: 'true',
     primary: "flash"

});
</script>
</body>
</html>

Crossnet rekommenderar att en separat rtsp-länk visas under spelaren, för att täcka in äldre Android och de Android-enheter som inte riktigt har stödet för HLS fullt ut ännu.

För HLS Adaptive bitrade använd denna m3u8-länk: 'http://cdn-flash.crossnet.net:1935/[kundnamn]/smil:live.smil/playlist.m3u8' , kontakta oss för hjälp med smil-fil

Exempel på flashspelare, JW Player

Ladda hem från http://www.longtailvideo.com/support/jw-player-setup-wizard

File: rtmp://cdn-flash.crossnet.net/[kundnamn]redirect/live1

Spara fil

Det går även utmärkt att spara strömmen som en fil och ladda upp till vår OnDemand-tjänst för streaming. Om formatet är f4v kan denna fil strömmas även till mobiltelefoner.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer