Följ

Brandväggsproblem

Du måste ta reda på hur du kan öppna för olika typer av trafik i brandväggen. Rent konkret måste du öppna upp för mediaspelaren (Windows media player, Quicktime eller Flash Player) och webbläsaren, men det är inte säkert att detta är tillräckligt. I några fall måste man öppna för enskilda portar i olika protokoll; TCP och UDP.

Hur brandväggsinställningar genomförs, är helt olika bland de olika typerna av brandväggslösningar som finns. Vi kan bara hänvisa till hjälpsystemet eller dokumentationen som är tillgänglig för brandväggslösningen som är installerad på din dator.

Det som gäller generellt är att port 1755 ska vara öppen för TCP (Streaming).

Instruktioner för mjukvarubrandväggen Zone Alarm:

  1. Dubbelklicka på Zone Alarm-ikonen.
  2. Klicka på fliken "Programs" för att få fram programlistan.
  3. Högerklicka på "wmplayer.exe", om wmplayer.exe inte finns i listan, gå till mms://wm.crossnet.net/crossnet/annanordell-300.wmv och se att Windows Media Player startar, öppna sedan Zone Alarm igen.
  4. Välj "Internet"
  5. Klicka på "Allow", wmplayer skall då ha två gröna bockar under "Allow connect".
  6. Starta mediaspelaren

För användare av Norton Internet Security eller Norton Personal Firewall finns det en guide i programmet för att korrigera problemet.

PS! Om du inte vet vad du gör kan du riskera att dina brandväggsinställningar blir raderade - med de följder att du antingen inte alls kommer ut på Internet, eller att du reducerar säkerhetsnivån mer än du egentligen önskar. Ändring av inställningarna i brandväggen sker på eget ansvar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer