Följ

Använd adresser ur adressbok

  1. Klicka på ”Skriv nytt”
  2. När du börjar att skriva på ett namn i mottagarfältet söker webbmailen autoamatiskt bland dina kontakter och ger förslag på namn och adresser.

Du kan också gå via adressboken och därifrån skapa ett nytt meddelande.

  1. Klicka på ”Adressbok”.
  2. Markera ett eller flera namn (genom att hålla nere ”shift”-tangenten när du klickar på namnen).
  3. Välj ”Skriv meddelande”.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer