Följ

Redigera mail som nytt mail

 

  • Markera det mail som du vill redigera som nytt mail.
  • Klicka på symbolen för "Hantera meddelande" i menyn.  • Välj "Redigera som nytt".
  • Välj var du vill spara filen och klicka på "Spara".

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer