Följ

Lägga till konto i iPhone

Denna guide hjälper dig att ställa in din iPhone så att du i den kan läsa din e-post.

1. Gå till ”Inställningar”

20171128_104033000_iOS.png

2. Välj ”Konton och lösenord”
 20171128_104042000_iOS.png

3. Välj ”Lägg till konto...”
20171128_104102000_iOS.png

4. Välj ”Annat”
20171128_104107000_iOS.png

5. Välj ”Lägg till e-postkonto”
20171128_104112000_iOS.png

6. Fyll i namn, e-postadress och ditt lösenord. Välj "Nästa".
20171128_104220000_iOS.png

7. Fyll i följande:
Server för inkommande e-post
Värdnamn: mail1.crossnet.net
E-post: [din e-postadress]
Lösenord: [ditt lösenord]

Server för utgående e-post
Värdnamn: smtp.crossnet.net
Användarnamn: [din e-postadress]
Lösenord: [ditt lösenord]

 

(Använd IMAP)
20171128_104529000_iOS.png8. Ditt konto har nu lagts till, välj "Spara".
20171128_104542000_iOS.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer