Följ

Lägga till konto i iPhone

Denna guide hjälper dig att ställa in din iPhone så att du i den kan läsa din e-post.

1. Klicka på ”Inställningar”


2. Klicka på ”E-post, kontakter, kalendrar”
 

3. Klicka på ”Lägg till konto...”


4. Klicka på ”Annat”


5. Klicka på ”Lägg till e-postkonto”


6. Fyll i namn, e-postadress och ditt lösenord (din info hittar du i din kontrollpanel på www.crossnet.net). Klicka på "Spara".


7. Fyll i följande:
Server för inkommande e-post
Värdnamn: mail1.crossnet.net
E-post: [din e-postadress]
Lösenord: [ditt lösenord]

Server för utgående e-post
Värdnamn: smtp.crossnet.net
Användarnamn: [din e-postadress]
Lösenord: [ditt lösenord]


8. När du nu klickar på ”Spara” får du ett meddelande om att försöka ställa in kontot utan SSL. Klicka på ”Nej”.


9. Du får nu ett meddelande: "IMAP-kontoverifiering misslyckades". Klicka på "Spara" igen.


10. Nu kan du läsa din e-post i din iPhone!

Gör mappar (valfritt men rekommenderat)

Du vill förmodligen också se till att dina skickade, borttagna och utkast av e-post lagras på mailservern. Det gör att du kan se dessa meddelanden även i din webbmail (eller annat mailprogram med IMAP).

Gör inställning för utkast, skickat och borttaget

  1. Se till att du åtminstone en gång har läst inkommande e-post på din iPhone. Gå sedan tillbaka till inställningar för din e-post genom att från startskärmen klicka på "Inställningar > E-post, Kontakter, Kalendrar > adress@exempel.com". Klicka sedan på "Konto".  1. Klicka sedan på "Avancerat"  1. Under "Brevlådefunktioner", klicka på "Brevlådan Utkast"  1. Ticka för rutan "Drafts" under "På servern" 1. Gör samma sak för "Brevlådan Skickat" (välj "Sent" under "På servern") och "Brevlådan Raderat" (välj "Trash" under "På servern")
 2. När du gjort detta klicka på "Kontoinformation"

          1. Avsluta genom att klicka på "Klar"

OBS! Om du behöver återvända till dessa val och ändra inställningar för ett existerande konto, kan du gå till Inställningar > E-post, Kontakter, Kalendrar > namn@epostadress.com

Felsökning
Om du upplever att du inte ser vissa meddelande eller att äldre meddelanden försvunnit kan det bero på att ett annat e-postprogram hämtar e-post från samma inkorg. Det andra e-postprogrammet kan då vara inställt på att radera meddelanden direkt. Ändra i så fall bara inställning för det e-postprogrammet så att du får en kopia av meddelandet i din IMAP server-inkorg.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer