Följ

Infoga länk

Du kan antingen skapa ditt HTML-meddelande genom att importera koden från ett redan färdigdesignat utskick eller skapa det i Lyris editor. Oavsett hur du går tillväga klickar du på Mailings/New Mailing för att skapa ditt HTML-meddelande.

Infoga länk

    1. Markera den text du vill länka.    1. Klicka på länksymbolen.    1. Ange länktyp och URL.    1. Ange mål för länken genom att klicka på ”Mål”-fliken och ange mål.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer