Följ

IMAP (För t ex ProMail-Bas)

Om du inte har Active Sync i din mobiltelefon kan du använda IMAP för att läsa din e-post i mobilen. Vi har inte stöd för POP3 på ProMail.

Använd följande inställningar:

Server: promail.crossnet.net
Använd SSL: JA  (Port 993)
Användarnamn: Din e-postadress
Lösenord: Ditt lösenord för ProMail

Använda samma utgående server som inkommande, samma användarnamn, lösenord och server. Kryssar i TLS för utgående och port 587

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer