Följ

Tips om du ofta loggas ut

Om du har problem med att du ofta blir utloggad från webbmailen, kan detta vara bra att göra (Mozilla Firefox och Internet Explorer):

Mozilla Firefox

    1. Gå in på "Inställningar"    1. Lägg till adressen www.crossnet.net som en webbplats som tillåts använda cookies

 

Internet Explorer

    1. Gå till menyn "Verktyg" och klicka på "Internetalternativ"    1. Lägg till https://promail.crossnet.net till betrodda platser.    1. Lägg till https://promail.crossnet.net även här:

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer