Följ

Android Byt lösenord

 

  • Gå till "Inställningar"  • Välj "Konton och synkronisering"  • Välj "Exchange ActiveSync"  • Välj "Allmänna inställningar"  • Välj "Ändra serverinställningar"  • Ange nytt lösenord och klicka på "Spara"

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer