Följ

ActiveSync / Push

Med Exchange Active Sync i telefonen kan du trådlöst synkronisera e-post, kalenderposter och kontakter som finns i ProMail, Microsoft Hosted Exchange.

Alla ändringar i telefonen synkroniseras automatiskt med informationen på Exchangeservern (ProMail).
Alla ändringar av informationen på ProMail överförs i sin tur till telefonen.

Om funktionen Direkt-Push är aktiverad i telefonen sker synkroniseringen omedelbart när du får ett nytt e-post meddelande. Active Sync använder SSL, vilket ger en säkerhetsnivå som anses vara tillräcklig för online-banktjänster.

Funktioner

Här följer de funktioner som finns och inte finns i respektive tjänst.

 
Microsoft Active Sync
Exchange Active Sync
Nokia Mail for Exchange
   
(UIQ)
 
Direct Push - Synk
Email
Ja
Ja
Ja
Kalender
Ja
Ja
Ja
Kontakter
Ja
Ja
Ja
Uppgifter
Ja
Nej
Ja
Hög-/lågtrafikschema
Ja
Ja
Ja
Manuell synk, synkschema
Ja
Ja
Ja
Mail
Datumfilter (antal dagar bak/fram)
Ja
Ja
Nej
Svara
Ja
Ja
Ja
Svara alla
Ja
Ja
Ja
Sänd vidare
Ja
Ja
Ja
Radera lokalt (endast telefonen)
Nej
Ja
Nej
Radera server
Ja
Ja
Ja
Synkronisera undermappar
Ja
Nej
Nej
Storleksfilter
Ja
Ja
Nej
Stöd för bilagor
Ja
Ja
Ja
Prioritetsnivå (låg, normal, hög)
Ja
Ja
Nej
Kalender
Möten: acceptera, avböja, preliminär
Ja
Ja
Ja
Datumfilter (antal dagar bak/fram)
Ja
Ja
Ja
Kontakter
Global kontaktlista
Ja
Ja
Ja
Foto synkas Outlook (endast PRO)
Ja
Nej
Nej
Säkerhet - överföring
Fjärr-radering av Exchange data
Ja
Ja
Ja
Datakomprimering
Ja
Ja
Ja
Egenskapade Root Certifikat
Ja
Ja
Nej
SSL-support
Ja
Ja
Ja
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer