Följ

Slå på/av konversationsvy

  1. I din Outlook-klient klickar du på fliken "Visa" och väljer sedan att antingen klicka i "Visa som konversationer" eller inte.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer