Följ

Arkivera din e-post

Ju mer du använder e-posten desto större lagringsutrymme behöver du. Med hjälp av PST kan du effektivt och enkelt arkivera din e-post och spara ner lokalt på datorn. På detta sätt sparar du utrymme på servern samtidigt som du röjer upp och får ordning i din e-posthantering.

Guider och mer info om att frigöra utrymme hittar du på http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC010294911053.

Skapa en PST-fil

 1. Öppna programmet Microsoft Outlook.
 2. Gå till Arkiv -> Nytt -> Outlook datafil.
 3. Skapa en ny PST-fil för Outlook 2003 genom att klicka på "Personlig mappfil för Office Outlook" (.pst) i "Typer av lagringsutrymme". Klicka på "Personlig mappfil för Outlook 97-2002" (.pst) om du vill skapa en PST-fil för Outlook som även fungerar i tidigare versioner av Outlook.
 4. Klicka på OK.
 5. Du kan antingen använda standardplatsen för Outlook-mappen eller välja en annan plats där din PST-fil ska sparas på.
 6. Skriv ett namn på den nya PST-filen i rutan "Filnamn" eller använd standardnamnet. Klicka på OK.
 7. Skriv en titel för PST-filen i rutan "Namn" eller använd standardtiteln "Personliga mappar". Titeln du anger i rutan "Namn" är namnet som används i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003, och den används för alla genvägar till PST-filen i Outlook-fältet. Du kan också välja en krypteringsinställning och ett lösenord för PST-filen.
 8. När du har valt önskade inställningar klickar du på OK.
 9. Den nya PST-filen läggs till i listan "Alla e-postmappar i Outlook 2003". Du kan visa mapplistan genom att klicka på "Mapplista" i menyn "Gå till".

Spara en mapp med e-post till PST-filen

När du har skapat en PST-fil kan du spara mappar med e-post till PST-filen.

 1. Öppna programmet Microsoft Outlook.
 2. Högerklicka på den mapp som du vill kopiera och välj ”Kopiera [mappens namn]”
 3. Du får fram en ruta där du kan välja "Kopiera mapp till", och då väljer du den PST-fil som du skapat (brukar ligga längst ner i listan)
 4. Klicka på OK
 5. Mappen kopieras till din PST-fil.

När du gjort kopieringen ligger alla e-postmeddelanden i den PST-fil som du valt att kopiera till. Därmed ligger e-postmeddelandena lokalt på din dator.

Öppna en PST-fil

Om du sedan vill importera PST-filen till en annan Mailbox, gör du enligt följande.

 1. Öppna programmet Microsoft Outlook.
 2. Gå till Arkiv -> Öppna -> Outlook datafil.
 3. Öppna den PST-fil som du tidigare har skapat.
 4. Nu ska de mappar som fanns i PST-filen ligga längst ner i mappstrukturen.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer