Följ

Öppna och använda en rumspostlåda eller utrustningspostlåda (resurser)

Öppna och använda en rumspostlåda eller utrustningspostlåda

Ett rum är en slags postlåda som har tilldelats en plats (konferensrum, åhörarsal eller community center-rum) i organisationen. När en administratör skapar en rumspostlåda kan användare enkelt reservera rum genom att lägga till rumspostlådor i mötesförfrågningar. En utrustningspostlåda är ett slags postlåda som tilldelats en utrustning (bärbar dator, projektor, mikrofon eller företagsbil) i organisationen. När en administratör skapar en utrustningspostlåda kan användare enkelt reservera utrustning genom att lägga till utrustningspostlådan i en mötesförfrågan.

Lägga till en rumspostlåda eller utrustningspostlåda i en mötesförfrågan

Som deltagare kan du lägga till en rumspostlåda eller utrustningspostlåda i en mötesförfrågan. Välj utrustning eller rum från företagets adresslista. Status om rummet eller utrustningen är ledig/upptagen visas i avsnittet Deltagare i mötesförfrågan.

 

  1. Boka den tid du vill utnyttja resursen i din egen kalender.
  2. Klicka på ”Bjud in deltagare”. Om det är ett rum du skall boka klickar du på "Rum" och väljer det rum du vill boka. Behöver du någon utrustning så bjuder du in ”utrustningen” som om det vore en person.

Nu kommer det att skickas iväg en automatisk förfrågan till kalendern som kommer att godkännas om tiden var ledig.           

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer